Öğrenci Kurulu

Öğrenci Kurulu

Demokrasi bir topluluktaki her kesimin fikrinin dikkate alınması, herkesin kendi fikrinin bir biçimde  yönetimde temsil edildiğini görebilmesidir. Okullar bu açıdan demokrasi anlayışının çocuklara ilk aşılandığı yerlerin başında gelmelidir.

Hedef Koleji okullarında öğrenciler arasında yapılan seçimlerle her yıl önce sınıf başkanları ve sınıf temsilcileri sonra da Okul Başkanı ve Okul  Öğrenci Temsilciler Kurulu seçilir. Okul başkanının görevi okul öğrencilerini okul dışında yapılacak toplantılarda temsil etmek, Temsilciler Kuruluna başkanlık yapmak ve okul yönetimiyle ve okul-aile birliği ile iletişim içinde olmak, çağrıldığında bu yapılarla toplantılara katılmak ve bu toplantılarda öğrencilerin fikirlerinin temsilini sağlamak, haklarını korumak gözetmektir. Okul Temsilciler Kurulu, okul başkanıyla uyumlu olarak çalışarak öğrencilerle ilgili projeler üretir, bunları onaylar, okul başkanı aracılığıyla yönetime sunar. Projeleri takip eder, denetler. Aynı zamanda Okul Başkanını da denetler, olumsuz davranışlarını gördüğünde uyarır. Gerektiğinde kurulda salt çoğunluk sağlanırsa okul seçimininin yenilenmesi konusunda Okul Müdürlüğüne tavsiye kararı alabilir.

Tüm bu uygulamalar Hedef Koleji okullarında demokrasinin ne kadar yerleştiğini ve öğrenciler tarafından içselleştirildiğini göstermesi açısından önemlidir. Hedef Koleji Öğrenci Temsilciler Kurulu diğer okulların kurullarına benzemez; aktiftir, proje üretir, uygular, takip eder, denetler ve en önemlisi yönetimle ilgili toplantılara katılır.