Sanat Etkinlikleri

Sanat Etkinlikleri

Çocukların duygu dünyalarının gelişiminde sanatın büyük katkısı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Sanat etkinlikleri çocuğun içindeki yaratıcılığı ortaya çıkaran en önemli çalışmalardır. Sanatla yoğrulan çocuğun duygusal zekası gelişir, duyarlılığı artar; çocuk hayata  farklı açılardan bakmayı öğrenir; kendini tanır, içindeki cevheri fark eder, ortaya çıkarabilmek için uğraşır.

Hedef Koleji okullarında öğrencilerimiz küçük yaşlarından itibaren sanat derslerinde alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından gözlenir, yetenekleri geliştirilerek ürün ya da performans ortaya çıkarabilmeleri için teşvik edilir, yüreklendirilir.

Yaratıcı yazarlık atölyeleri ile öğrencilerimize önce teorik bilgiler verilir, bu bilgileri kullanarak anlatımlarının olgunlaşması sağlanır, sonraki aşamada ise öğrencilerimizin içlerindeki “yazar” ortaya çıkarılır, öğrencilerimiz ürün vermeleri için yönlendirilir. Drama atölyelerinde ise öğrencilerimiz yaşlarına uygun oyunlar ve etkinliklerle sosyal iletişim becerileri kazanır, öz güvenleri artar. Ortaokul öğrencilerimizin yazıp ilkokul öğrencilerimizin sahnelediği oyunlar bu  çalışmaların amacına ulaştığını göstermesi açısından mutluluk vericidir.

Görsel sanatlar atölyelerinde öğrencilerimiz resim sanatının teknik bilgilerini alarak ürünlerini oluştururlar.Ayrıca okulumuzda “ebru sanatı” ve “seramik” atölyeleri açılmakta, öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre bu atölyelere yönlendirilmektedir. Bütün bu çalışmalar yılın belli günlerinde gerek okulumuzda gerekse Manisa’nın belli sanat merkezlerinde sergilenir, öğrencilerimizin yaratımlarıyla gurur duymaları sağlanır.

Okulumuzda önemle üzerinde durduğumuz bir başka eğitim de müzik eğitimidir.Biz biliriz ki müzik, ruhu canlandıran en önemli kaynaktır.Ayrıca müzik eğitimi, çocukta analitik düşünme becerisini geliştirir, dikkat ve odaklanmayı düzenler ve süreç içinde artırır. Müzik eğitimine de tıpkı spor eğitimde olduğu gibi okul öncesi dönemden başlarız.Alanında birikimli, donanımlı müzik eğitmenlerimiz öğrencilerimizi bu yaşlardan itibaren gözler, fizik yapısına ve yeteneğine göre öğrencimizi bir müzik aletine yönlendirir, gelişimini izler, hafta sonları düzenlenen müzik atölyesi çalışmalarıyla da yoğun bir biçimde destekler.Her öğrencimizin en az bir müzik aletini başarıyla çalmasını sağlarız.Bunların dışında derslerimizde gerek batı müziğinin gerekse Türk müziğinin tarihsel bağlamda önemli referans olabilecek sanat akımlarını ve sanatçılarını öğrencilerimize tanıtır, müzik hakkında genel bilgilere sahip olmalarını sağlarız.