Montessori Eğitim Modeli

Montessori Eğitim Modeli

Montessori Eğitim Modeli

Montessori; çocukların kendi yönettikleri etkinlikleri, yaşayarak öğrenmeyi ve işbirliğine dayalı oyunu temel alan bir eğitim sistemidir. Çocuklar, Montessori eğitiminde, kendi öğrenimleri için yaratıcı seçimler yaparken, sınıf ve öğretmen ise yaşlarına uygun faaliyetler sunarak süreci yönlendirir. Dünyaya dair bilgiler keşfetmek ve kendi potansiyellerini geliştirmek için, çocuklar hem bireysel hem de gruplar halinde çalışırlar.

Montessori Eğitim Sistemi Nedir?

1900’lerin başlarında Roma’da Dr. Maria Montessori tarafından geliştirilen bu yaklaşımın merkezinde çocuk vardır ve öğretmen çevreyi hazırlamak ve çocuğun çevresi ile etkileşime geçmesinden sorumludur. Montessori yaklaşımı akademik gelişimi desteklemekle birlikte, çocukların kendilerine özgü birey olduklarına ve kendi kapasiteleri doğrultusunda öğrendiklerine de odaklanmaktadır. Ayrıca, özgüven, inisiyatif, konsantrasyon, düzenlilik, ne istediğini bilme, bağımsızlık, başkalarına olan saygıyı geliştirme bu yaklaşımı nitelemektedir.

Montessori eğitiminin uygulandığı sınıflar, belirli yaş gruplarına ait çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış ortamlardır. Dr. Maria Montessori, bu tür bir sınıftaki deneysel öğrenmenin dil, matematik, fen, müzik, sosyal etkileşimler ve başka birçok şey üzerine daha derin bir anlayışa yol açtığını keşfetti.

Montessori yönteminin uygulandığı sınıflarda her bir materyal, çocuğun doğal ilgi alanları ile mevcut aktiviteler arasında bir uyumluluk yaratarak, çocuk gelişiminin farklı yönlerini destekler. Çocuklar, kendi deneyimleriyle ve kendi hızlarında öğrenebilirler. Montessori eğitiminde, tüm insanlarda varolan doğal meraklarını her an giderme özgürlüğüne sahip olan çocuklar, bu sayede ömür boyu sürecek öğrenme deneyimleri için sağlam bir temel oluşturabilirler.

Montessori eğitimi ortamları, çocukların öğrenimini doğumdan ortaokula kadar destekler.

Yaşa Göre Montessori Etkinlikleri Nelerdir?

BEBEKLER/YÜRÜMEYE YENİ BAŞLAYAN ÇOCUKLAR (Sıfır ila 3 yaş arası çocuklar için)

 • Çocuklar için güvenli, ilgi çekici ve destekleyici bir ortam sağlayın.
 • Çocukları, kendilerine ve dünyaya güvenmeleri için teşvik edin.
 • Yeni açığa çıkan becerilerine güvenmelerini sağlayın.
 • Kaba motor koordinasyonunu, ince motor becerilerini ve dil becerilerini geliştirin.
 • Günlük işlerde bağımsız olma fırsatı verin.

ANAOKULU (3 ila 6 yaş arası çocuklar için)

 • İşlevsel bağımsızlığın, sebatın ve kendi kendini regüle etme (duygularını kontrol etme ve düzenleme) becerisinin gelişmesini teşvik edin.
 • Saygılı ve açık iletişim, güvenli ve doğal sonuçlar aracılığıyla sosyal gelişimi destekleyin.
 • Duyusal algının, okuryazarlık ile matematik anlayışının gelişmesi için çok çeşitli materyaller bulundurun.
 • Özgüvenli ve yaratıcı bir kendini ifade etme becerisi için yaratıcı keşiflere fırsat tanıyın.

İLKOKUL (6 ila 12 yaş arası çocuklar için)

 • Çocuğun ilgi alanlarının desteklendiği ve yönlendirildiği ortak yapılan entelektüel keşiflere fırsat tanıyın.
 • Özgüven, hayal gücü, entelektüel bağımsızlık ve kendine yetme gibi becerilerin gelişmesine yardımcı olun.
 • Çocuğu, yaşadığı toplumdaki, kültürdeki ve doğal hayattaki rolünü anlaması için teşvik edin.

ERGENLİK (12 ila 15 yaş arası ergenler için)

 • İdeal olanı, ergenlerin çiftlik yönetiminin ve ekonomik dayanışmanın her yönüyle haşır neşir olabileceği bir çiftlikte çalışmasıdır. Ergenleri aynı zamanda kentteki tarım dışı ortamlara da dahil edin.
 • Genç yetişkine, kendi ile ilgili daha derin bir anlayışa sahip olması için yardım edin.
 • Akademik bilgilerini uygulaması için ortamlar sunun.
 • Kendini ifade etmenin, gerçek benliğine güvenmenin ve insanlar arası ilişkilerde kıvraklığın geliştirilmesine vurgu yapın.

Her şeyden önce, tüm Montessori sınıfları her çocuğun bireysel gücünü ve ilgi alanlarını dikkate alarak besler. Montessori yöntemi, çocukları dünyayı keşfetmeleri ve onun içindeki tüm yaşam biçimlerini, sistemleri ve güçleri anlamaları ve onlara saygı duymaları için teşvik eder.