Okul Öncesi Eğitim

Okul Öncesi Eğitim

Okul Öncesi Eğitim

Bir çocuk için yetişkinin ona koşulsuz sevgi, saygı ve özen göstermesi çocuğun doğuştan gelen temel hakkı ve ihtiyacıdır.

Doğumdan itibaren çocuklar, sosyalleşme ve işbirliğine hazırdır. Onların sadece birlikte mutlulukla yaşayacakları insancıl, barışçıl ve dürüst yetişkin rol modellere ihtiyaçları vardır.

Çocuklar araştırma ve konsantrasyon ruhu ile daha doğumdan itibaren öğrenmeye açıktırlar. Onlar kendi iç planları, genetik yapıları tarafından yönlendirilen bir gelişim programına sahiptir. Bunun aktif hale gelmesi ve onların bireysel gelişimleri için ihtiyaçlarını, sezgilerini mümkün olduğunca takip edebilmeleri ve anlık seçimler yapabilmeleri için özgürlüğe gereksinimleri vardır.

Çocukların öğrenmek için ne teşvik ne övgü ne ceza ne de yetişkinin değerlendirmesine ihtiyaçları vardır. Onların dünyayı ve çevrelerini keşfetmek için yaşlarına ve gelişimlerine uygun kendilerini rahat ve güvende hissedecekleri bir çevrede sadece onlara tanınacak zamana ve yetişkinin sabrına gereksinmeleri vardır.

Çocuklar bütün duyularıyla ve bağımsız etkinlikleri sonucu öğrenirler . Somut deneyimler yoluyla öğrenme, öğrenilenlerle bütünleşmelerini sağlarken kendilerini ve dünyayı anlamalarını mümkün kılar.

Hedef Koleji Anaokulunda eğitimcilerimiz, bu bilinçle çocuklarımızı 4 ile 6 yaş arasında gereksiz rekabet duygusuna sokmadan onların kendi yetenek ve yeterliliklerinin farkına varmaları ve yorulmadan sınırlarını keşfetmeleri için destek olurlar.

Okulumuza başlayacak öğrencilerimizin ilkokul Öncesi 6 yaş hazırlık sınıfı ve 5 yaş Anaokulu sınıflarından oluşan eğitim gruplarımız bulunmaktadır.