Nasıl Bir Eğitim?

Nasıl Bir Eğitim?

İnsan yaşamının sürekliliğini  ve halkların birlikteliğini sağlayan tek  güç eğitimdir. Eğitim insanı biçimlendirir,ona belli değerler katar ve inançlarını etkiler. Yani eğitim insanın  her açıdan hayata bakışını belirler.

Eğitim, tarih boyunca  her zaman öncelikli  bir konumda yer almıştır. Düşünürler ,eğitime her zaman büyük önem atfetmiş ve yaşadıkları toplumları en iyi noktaya getirebilmek adına  gelişmelerin ortaya çıkmasında büyük rol oynamışlardır.

Günümüzde  eğitim ; öğrencilerin  var olan yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını, karşılaştığı durumlara uyum sağlayabilmesini ve toplumsal hayatta güçlü bir birey olarak var olabilmesini amaçlar. Gazi Mustafa Atatürk’ün de dediği gibi “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır  ya da esaret ve sefalete terk eder.” Gerçekten de insan, aldığı eğitimin ve yaşantılarının ürünüdür.

Bizce insanoğlu için en kutsal meslek, bir çocuğa içindeki saflığı kaybetmeden iyi bir insan olabilmeyi öğretebilmektir yani öğretmenliktir.Öğretmenlerin iyi bir insan yetiştirme yolunda yapmaları gereken,  öğrencilerin içlerinde  var olan cevheri,gücü  ve yetenekleri keşfederek sadece akademik bilgileri vermekten  ziyade hayatlarını değiştirecek izler bırakmak, yurdunu, milletini gerektiğinde kendinden çok sevecek bireyler yetiştirmektir.

Hedef Koleji olarak bilim, sanat, spor, sevgi ve hoşgörünün egemen olduğu okulumuzda öğrencilerimize demokratik, kişisel farklılıklara saygılı ve çağdaş bir eğitim ortamı sunarız. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanırken  biz de bu becerilerini etkin rehberlik ve ölçme değerlendirme çalışmaları ile destekleriz.

Branşlarında uzmanlaşmış nitelikli, dinamik bir öğretmen kadrosuna sahip olan okulumuzda, öğrencilerimize çağdaş eğitim modellerinden destek alarak ve ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ yöntemini kullanarak ‘öğrenmeyi öğreten’ öğrenci merkezli bir eğitim sistemi uygularız.

 

Hafta sonu “Konu Tamamlama” ve “Etüt Programı” uygulaması ile ‘Tam Öğrenme Modeli’ne uygun olarak öğrencilerimizin çeşitli sanatsal, sportif etkinliklere katılım, sağlık sorunları gibi sebeplerle derse katılamamaları ya da katıldıkları dersi kavrayamama gibi nedenlerle oluşmuş kazanım kayıplarını en aza indirmek amacıyla öğretmenlerimiz eşliğinde ek çalışmalar yürütürüz.

Ortaokul öğrencilerimizin mevcut ulusal sınavlara hazırlanmaları amacıyla, hafta içi  ders saatleri sonrası ve cumartesi günleri ek çalışmalarla birlikte Eğitim Destek Programını (EDP)  branş öğretmenlerimizle yürütürüz.

Sonuç olarak Hedef Kolejinde çağdaş eğitim ve öğretim anlayışlarına uygun olarak Ulu Önder Atatürk”ün de ifade ettiği gibi “bilimin rehberliğinde” okuyan,sorgulayan,düşünen,düşün-düklerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilen ,akademik anlamda başarılı,sanat ve spor alanlarındaki yeteneklerini keşfeden ve bunları başarıyla sunabilen öğrenciler yetiştiririz.

Hedef Eğitim Kurumları