Hedef Koleji Ortaokulunda eğitim programlarımızı projelerle destekleriz. Projeler ve etkinlikler öğretmenlerimiz tarafından ders planlarında etkin olarak kullanılır. Eğitim programlarımızla öğrencilerimizin mümkün olduğunca çok duyuyla derse katılımlarını sağlayarak  ‘Tam ve Uzun Süreli Öğrenme’ye yardımcı olur.

Fen Bilimleri derslerinin bir kısmını tam donanımlı modern laboratuvarlarımızda işleyen öğrencilerimizin edindikleri bilgileri içselleştirmesini; yaş seviyelerine uygun değişik deneyler ve gözlemler yaparak  neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerilerinin ve analitik düşünme performanslarının geliştirilmesi hedefleriz.

Hedef Koleji Ortaokulu olarak, Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş, çağdaş, tarihimizi ve kültürümüzü kavramış, evrensel değerlere, demokrasiye ve insan haklarına saygılı, donanımlı, yaşadığı çevreye ve o çevredeki tüm canlılara karşı yorumlama becerisi gelişmiş, eleştirel ve bilimsel bakış açısına sahip, yaratıcı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak lise öğretimine hazırlamayı hedefleriz.

Bu amaçla öğrencilerimizin akademik eğitimlerini sosyal, kültürel, tarihî, bilimsel deney ve projelerle deneyimlemesini, hayattaki pratik karşılığı hakkında fikir sahibi olmasını, ‘öğrenmeyi öğrenme’sini sağlarız.

Anadilini doğru yazmayı, okumayı ve konuşmayı öğrenmiş, kendini doğru ifade edebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Hedef Kolejinde, ‘Etkin Okuma Programları’ ve çeşitli şiir, kompozisyon, drama, deneme, tiyatro projeleriyle öğrencilerimizin ilkokulda edindikleri Anadil hakimiyetlerini geliştirerek, üst düzeye taşımak üzere eğitim programları uygular, yaş seviyelerine uygun kültür ve sanat gezileri gerçekleştirir, önemli sanatçıların okulumuzda gerçekleştirilen panel, konferans ve atölye (workshop) çalışmalarında misafir edilmesi konusunda çalışmalar yürütürüz.