Manisa’nın nitelikli eğitim markası Hedef Koleji, 21. Yüzyılın her geçen gün küreselleşen dünyasında öğrencilerini, iletişim araçlarını doğru ve etkin kullanabilen, çevresindeki insanlara fikir ve düşüncelerini hem ana dilinde hem de öğrendiği yabancı dillerde rahatça ve doğru ifade edebilen, eleştirel düşünmeye ve takım çalışmasına açık, bilgiyi beceriye çevirebilen, sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedeflerimizden hareketle, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başvuru yaptığımız Cambridge Uluslararası Programı, 2018-2019 öğretim yılında alınan onayla okullarımızda uygulanmaya başlanmış, öğrencilerimizin ömür boyu geçerliliği olan diplomalarla yabancı dil niteliklerini daha da geliştirmesi hedeflenmiştir.

Dünya çapında 160 ülkede geçerliliği olan ve 10.000’den fazla okulda uygulanan Cambridge Uluslararası Programı Hedef Koleji öğrenci yetiştirme hedefleriyle birebir uyum gösterir biçimde; öğrencilerin özgüven ve sorumluluk sahibi, yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş, öğrenme sürecinde aktif yer alan bireyler olmalarına katkı sağlayacak niteliklere sahiptir.