SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ
Okulun ilk yılları çocuklarımızın kişilik ve sosyal özelliklerinin gelişimin önem kazandığı bir dönemdir. Bu dönemde çocuklar başkalarının farkına varırlar.
Başkalarının keşfedilmesi kişinin kendisinin dışındaki kişilerle karşılıklı ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesi demektir. Böyle ilişkilerin kurulabilmesi için bir takım beceriler gereklidir. İşte bu becerilere “Sosyal Beceriler” denir.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak Anasınıfı, 1., 2. ve 3. sınıfları kapsayan Sosyal Beceri Eğitimi Programı hazırladık. Sınıf düzeylerine uygunluğunu gözeterek hazırladığımız konular aşağıdaki gibidir:

Anasınıfı
İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri
1.Sınırlarımız
2.Sorumluluk
3.Karşılıklı Saygı
4.Sevgi
5.Yönerge Verme
6.Yönergelere Uyma
7.Özür Dileme
8.Dinleme
9.İltifat Etme
10.Başlatma
11.Yardım İsteme
12.Konuşmayı Sürdürme
13.Bir Gruba Katılma
14.Soru Sorma
15.Teşekkür Etme
16.Başkalarını Tanıtma
17.İkna Etme

1. Sınıflar
İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri ve Grupla Bir işi Yürütme Becerileri

1.Tanışma
2.Kurallar
3.Sınırlarımız
4.Bir Gruba Katılma
5.Grupta sorumluluğu yerine getirme
6.Yönerge Verme
7.Yönergelere Uyma
8.Arkadaşlık
9.İşbirliği
10.Grupta işbölümüne uyma
11.Paylaşım
12.Yardım İsteme
13.Soru Sorma
14.Teşekkür Etme
15.İkna Etme
16.Başkalarının görüşlerini anlamaya çalışma

2. Sınıflar
Grupla Bir işi Yürütme Becerileri, Duygulara Yönelik Becerileri

1.Tanışma
2.Kurallar
3.Sınırlarımız
4.Kendi duygularını anlama
5.Duygularını ifade etme
6.Başkalarının duygularını anlama
7.Sevgiyi, iyi duyguları ifade etme
8.Kendini ödüllendirme
9.Grupta işbölümüne uyma
10.Paylaşım
11.Yardım İsteme
12.Korku ile başa çıkma
13.Öfke Kontrolü
14.Karşı tarafın kızgınlığı ile başa çıkma

3.Sınıflar
Grupla Bir işi Yürütme Becerileri, Saldırgan Davranışlarla Baş etme Becerileri

1.Tanışma
2.Kurallar
3.Sınırlarımız
4.Özgüven
5.Öz Disiplin
6.İzin isteme
7.Paylaşma
8.Başkalarına yardım etme
9.Uzlaşma
10.Kıskançlık
11.Kızgınlığı kontrol etme
12.Hakkını koruma, savunma
13.Alay etme ile başa çıkma
14.Kavgadan uzak durma

İLETİŞİM BECERİLERİ
Diğer insanlarla birlikte olabilmenin en önemli aracı iletişimdir. Bu nedenle iletişim, var olmak ve yaşamak için beslenmek kadar doğal ve kaçınılmazdır. Kendimizi, çevremizi, ait olduğumuz toplumu anlamamız için etkin iletişim şarttır. Günümüzde ortaya çıkan başta kişiler arası ilişkilerdeki sorunlar ve bu sorunlara bağlı ortaya çıkan pek çok psikolojik bozukluğun temelinde iletişim becerilerindeki eksikliğin yattığı söylenebilir. Bu noktadan hareketle Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak sınıf düzeylerine uygun olarak belirlediğimiz konular aşağıda belirtilmiştir.

4.Sınıflar
1.Tanışma
2.Empati
3.Etkili Dinleme
4.Beden Dili
5.Ben Dili – Sen Dili
6.Etkili Hayır Deme
7.Somutluk – Saydamlık
8.Duyarlık
9.Dürüstlük
10.Girişkenlik,
11.Özgüven
12.Özdisiplin
13.Kararlar
14.Becerilerle İlgili Alıştırma

5. Sınıflar
1.Tanışma
2.Empati
3.Etkili Dinleme
4.Beden Dili
5.Ben Dili – Sen Dili
6.Etkili Hayır Deme
7.Somutluk – Saydamlık
8.Duyarlık
9.Dürüstlük
10.Girişkenlik,
11.Özgüven
12.Özdisiplin
13.Kararlar
14.Becerilerle İlgili Alıştırma

6. Sınıflar
1.Tanışma
2.Empati
3.Etkili Dinleme
4.İletişim Dillerimiz
5.Etkili Hayır Deme
6.Somutluk – Saydamlık- Duyarlık
7.Girişkenlik
8.Özgüven-Özdisiplin