Okula yeni başlayan ya da sonradan gelen öğrencilere yeni ortama alıştırma çalışmaları yapılır. Bu öğrencilere çevreyi tanıtarak, okul hakkında (okulun işleyişi, disiplin kuralları, vs.), okulun sosyal, eğitsel ve kültürel etkinlikleri hakkında bilgiler verilir. Ayrıca öğrenciler, verilecek psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri hakkında aydınlatılır.

Okul içindeki tüm destek sistemleri harekete geçirilir ve öğrencilerin, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için hangi birimlerden yardım alabilecekleri konusunda bilgilendirilir.

Öğrencilerin karşılaşacakları sorunlarla baş etmeleri ve okula uyum sağlamaları için, aileler de bu sürece dahil edilerek, önleyici psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında grup rehberliği ya da grupla psikolojik danışma programları yürütülür.