Kendini Tanıma Çalışmaları
Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve öğrencinin özellik ve gelişimine uygun şekilde verilebilmesi için öğrenci tanıma çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalarda en temel amaç, öğrencinin kendini tanımasıdır. Bu kapsamda çeşitli test, anket ve envanterlerle öğrencilerimize ulaşmaktayız.

Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Öğrencinin kendi özelliklerini, meslekleri, iş dünyasını tanıması ve kendi özellikleri ile mesleklerin özellikleri arasında bağlantı kurması, karar vermesine yönelik bireysel görüşmeler yapılır. Burada amaç; Özel Hedef Koleji öğrencisinin kendi özelliklerine uygun üst öğretim kurumlarına yönlendirilmesi, geleceğini şekillendirebilmesi ve doğru tercihler yapabilmesidir.

Dünden Bugüne Mesleki Ayna Projesi
Meslek, kişinin yaşam boyu seçimidir. Dolayısıyla kişi mesleğinde mutlu olamazsa, bu durum tüm yaşamına olumsuz etkileri ile yansıyacaktır. Meslek seçimi bireyin ilgi, yetenek ve kişiliği ile doğru orantılı olduğu zaman gerçek ve doğru bir meslek seçimi olacaktır. Bireyin gelecekteki yaşam tarzını belirlemesinde dönüm noktası olan mesleki tercihini yaparken doğru ve isabetli karar verebilmesi için “Dünden Bugüne Mesleki Ayna Programını” geliştirdik

Kariyer Günü
Özel Hedef Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak düzenlediğimiz ve geleneksel hale gelen “Kariyer Günü”müzde farklı meslek gruplarından konuklar davet ediyoruz.